Αρχική arrow Χρήσιμα
Χρήσιμες Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αγορά αυτοκινήτου [Με Μετρητά]

 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής. (Για τα κείμενα των δηλώσεων θα ενημερωθείτε από εμάς).
2. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αγορά αυτοκινήτου [Με Χρηματοδότηση τράπεζας]
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα από την Εφορία ή Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος
 • Απόδειξη Μισθοδοσίας προηγούμενου Μήνα (Για Μισθωτούς)
 • Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής.(Για τα κείμενα των δηλώσεων επικοινωνήστε μαζί μας)
3. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για πώληση (ή ανταλλαγή) αυτοκινήτου
 • Άδεια Κυκλοφορίας αυτοκινήτου χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας
 • Σήμα και Απόδειξη Τελών Κυκλοφορίας
 • Κάρτα Καυσαερίων
 • ΚΤΕΟ που δεν έχει λήξει (εφ’ όσον υποχρεούται)
 • Φωτοτυπία της Φορολογικής Δήλωσης (1η – 3η σελίδα)
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα από την Εφορία
 • Τρεις Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής.